Aan het kruis genageld
Aan het kruis genageld
Aanstaande zondag is het avondmaalszondag. Het thema voor de morgendienst is: Aan het kruis genageld. Dominee Molenaar schrijft: “Toen ik naar de bassischool ging, hadden we nog van die groene schoolborden. Niks digitaal. Bovenaan het linkerbord schreef de meester soms onze namen op. Dat gebeurde wanneer we iets hadden gedaan wat niet mocht. Je kreeg straf. Maar soms, als hij in een vrolijke bui was, veegde hij onze namen uit, dan had je geluk en kreeg je geen straf. Paulus heeft het ook over het uitwissen van onze straf.” De tekst die deze morgen centraal staat is Kolossenzen 2: 13-15. Van harte welkom in deze dienst, vanaf 10.00 uur. De volledige liturgie: Intochtslied: Lied 265 Abba Vader, twee coupletten.  Votum en groet Lied Oth 250: 1, 2 en 4 Wet en evangelie Psalm 124: 1 en 4 Gebed Schriftlezing: Kinderlied: OTH 115 Ik wil zingen van mijn Heiland Kindermoment Psalm 85: 1 en 4 Verkondiging Gezang 168: 1, 4 en 7 Lezen van formulier Collecte (enige collecte in hele dienst, tijdens het voorspel) Gezang 49: 1 en 2 Viering Heilig Avondmaal Gezang 49: 3 Kinderen komen terug in de kinderkerk Viering Heilig Avondmaal Gezang 49: 4 Lofprijzing en dankzegging Lied Oth 350 1 en 2 Antwoord op de zegen: Oth Lied 168: 3 Schriftlezing: Johannes 3: 13-21 Kolossenzen 2:6-23 Tekst: Kolossenzen2: 13-15 13En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. 15Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Thema: Aan het kruis genageld