Christen zijn in een niet-christelijke wereld
Christen zijn in een niet-christelijke wereld
Het thema van de middagdienst van zondag 8 september is ´Christen zijn in een niet-christelijke wereld'. De tekst komt uit Kolossenzen 3. Zie voor de volledige liturgie hieronder. Van harte welkom vanaf 17.00 uur. Intochtslied: Psalm 65: 1 Votum en groet Lied Oth 261: 1 en 3 Lezen van formulier Collecte (enige collecte in hele dienst, tijdens het voorspel) Zingen: OtH 149: Groot is uw trouw o Heer: 1 + refrein Gereed maken van de tafel Gebed Geloofsbelijdenis Viering Zingen: OtH 149: Groot is uw trouw o Heer: 2 + refrein Gebed bij de opening van de Schriften Schriftlezing : Zingen psalm 119: 1 en 2 Verkondiging. Zingen: Oth Lied 284: 1 en 4 Dankgebed en voorbede. Zingen: Gezang 136: 1 en 5 Zegen Als antwoord zingen we zingen: Lied 168: 3 . Schriftlezing: Psalm 1 Kolossenzen 3:18-4:6 Tekst: Kolossenzen 3:18-4:6 Thema: Christen zijn in een niet-christelijke wereld