Over de verbondenheid met het volk Israel
Over de verbondenheid met het volk Israel
Komende zondagmiddag 6 oktober gaat onze eigen dominee Molenaar voor. Hij schrijft over deze dienst: “Op de Israëlzondag tonen wij onze verbondenheid met het volk Israël. Die verbondenheid is historisch gefundeerd. Dit omdat de Schrift in Israël ontstaan is. Ook vloeit het voort uit Gods handelen met Israël. Voor de christelijke gemeente is het belangrijk de God van Israël te kennen. Immers, zijn omgang met dit volk openbaart Wie Hij is. Dat blijkt ook in Deut. 30:1-10, waar God op een strenge en barmhartige wijze met zijn volk omgaat. Dat vraagt van Israël inkeer en bekering. Deze woorden zijn ook van toepassing op de christelijke gemeente. Voordat we bij het Bijbelgedeelte stilstaan, luisteren we eerst naar de Joodse beleving van de eerste tien dagen van het nieuwe jaar. Dit omdat de Israëlzondag in deze periode valt.” Wees welkom vanaf 17.00 uur!