Hulpgroep Bru
Hulpgroep Bru is een hulpgroep die werkt vanuit de diaconale werkgroep van Hervormd Bru. In de hulpgroep zitten meerdere personen, die wisselen naar gelang de hulpvraag. De hulpgroep biedt ondersteuning en hulp aan alle inwoners van Bruinisse, daar waar professionele zorg en mantelzorg te kort schiet. Denk aan bezoekwerk, boodschappen, hand- en spandiensten, hulp aan vluchtelingen of doorverwijzen naar officiële instanties als de zorgvraag te complex is voor de hulpgroep. Elke tweede en vierde woensdag van de maand houdt de hulpgroep een koffie-inloop in Ichtus, van 9.45 tot 11.30 uur, waarbij iedereen welkom is. Heb je een hulpvraag? Neem dan contact op met To Hanzen