Ambtsdragers- verkiezing

Ambtsdragers- verkiezing
Vanaf zondag 28 maart 2021 roepen wij alle belijdende leden op om de verkiezingslijst in te vullen. Deze ligt achter in de hal van de kerk of is op te vragen bij de scriba. U kunt de ingevulde en ondertekende verkiezingslijst in de daarvoor bestemde bus achter in de hal van de kerk doen of inleveren bij/mailen naar de scriba. Inleveren kan tot woensdag 14 april 2021.
terug