Zending & Werelddiaconaat Zending & Werelddiaconaat
Dooplopende projecten
1. Kerk in Actie - Classisprojecten (Indonesië):
  • Betere toekomst straatkinderen € 600
  • Beter inkomen boeren € 600
  • Papua, sterke vrouwen in de kerk € 600

2. GZB - Dominee Gert van der Pol
  • Zendingswerk in Malawi

Januari 2021Bevrijding gevangen christenen € 200

Maart (7) 2021– Voorjaarszending € 200
In januari 2021 wordt Jeannet Bierman uitgezonden naar Colombia. Ze gaat daar lesgeven aan de Fundación Universitaria Bautista in Cali, een theologisch instituut waar studenten worden voorbereid op hun taak als predikant of kerkelijk werker.

April 2021- GZB: Zendeling Leendert Wolters € 200
Familie Wolters in Praag, Tsjechië

Mei (23) 2021– Pinksterzending € 200
Het Bijbelgenootschap van Egypte schrijft elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen uit. Dit is een groot succes in de Egyptische kerken. Kinderen, maar ook hun ouders, bestuderen het bijbelboek dat in de wedstrijd centraal staat.

Augustus (15) 2021– Zending € 200
In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. 

Oktober 2021 - GZB: Dominee Gert van der Pol € 1.000
Zendingswerk in Malawi "Care 4 Malawi".


November (7) 2021– Najaarszending € 200
Vrouwen in Guatemala worden dagelijks gediscrimineerd en velen hebben te maken met huiselijk geweld. Zowel mannen als vrouwen kunnen een theologische opleiding en cursussen volgen voor inspirerend leiderschap voor een sociaal sterke kerk die de bevrijdende kracht van het evangelie uitdraagt.


 
terug