Contact?

Contact?
In de middagdienst gaat dominee Guis uit Poelman voor:
‘Ik wil je wel met hem in contact brengen, maar ik weet niet of hij tijd voor je heeft’.  Zoiets hoor je soms als je bezig bent met een opdracht voor je werk of studie om iemand persoonlijk te spreken. Je hoopt er maar het beste van. In de dienst vanmiddag horen we van Iemand die de tijd neemt en heeft om u en mij te brengen bij God. Het gaat om het werk en de voorbede van de Heere Jezus als Hogepriester. Gaat u ook door Hem tot God?
terug