Crescendo

Crescendo
De muziek zwelt aan, de klanken vervullen sterker en sterker de ruimte. De ingetogen  klanken veranderen en het volume zwelt aan. Als hoorder word je zo meegenomen. In de muziek noemen we dat een crescendo. Een crescendo is de dynamiek van muziek, waarbij de klanken in een passage steeds sterker worden. Dat zien we ook komende zondag. We lezen dan in de morgendienst uit Hebreeën 10. Het slot van het muziekstuk, welke begon in hoofdstuk 1.
Tijdens deze dienst maken we ook kennis met Floris Visser. Hij hoopt de komende 4 maanden als predikant in opleiding in de gemeente stage te lopen.

 
terug