De biddende bouwer

De biddende bouwer
We zijn inmiddels gewend geraakt aan 'het nieuwe normaal'. We vinden het vreemd als mensen
in een film dicht op elkaar staan en elkaar een hand geven. Geen handen geven en 1,5 meter
afstand vinden we gewoon.
De lsraelieten waren ook helemaal gewend. Ver weg van het land, dat God hen gegeven had,
woonden de Israëlieten al tientallen jaren. Nehemia was ook gewend aan 'het nieuwe normaal'.
Totdat hij hoorde dat Jeruzalem nog steeds verwoest was. Hij wordt een biddende bouwer.
Tijdens de morgendienst op Biddag staan we bij deze geschiedenis stil.
 
terug