De kans van je leven of ternauwernood ontsnapt?

De kans van je leven of ternauwernood ontsnapt?
Biedt alles wat gebeurt ons nu de kans van ons leven of dreigt de ondergang? Voor een goede voorbereiding kunnen we de onderstaande vragen gebruiken, maar lees eerst 1 Samuel 24 eens helemaal. Eerst alsof je David bent en vervolgens door de ogen van Saul. Stel jezelf ook eens voor als een van de manschappen om David (of Saul) heen.

Tenslotte: wie zijn die ‘men’ uit vers 1 (dat willen wij toch niet zijn of…) Voor wie is wat hier gebeurt de kans van je leven? Voor wie is het een ‘narrow escape’?

Vragen bij de tekst

1. Wat hoorde Saul toen hij terugkwam van zijn veldtocht tegen de Filistijnen? Wat deed hij?

2. Hoe kwam Saul plotseling onder handbereik van David?

3. Wat fluisterden zijn mannen over deze gouden kans? Wat deed David met zijn zwaard?

4. Hoe legde hij uit waarom hij zijn kans niet gepakt had? Wat moest hij ook nog met zijn mannen doen?

5. Welke verwijtende vraag riep hij de koning achterna?

6. Waar zwaaide hij mee om te bewijzen dat hij niets kwaads tegen hem in de zin had?

7. Wie zou het kwaad wreken dat Saul David aangedaan had?

8. Met welke twee dieren vergeleek David zichzelf, op de vlucht voor Saul? Op wie beriep hij zich opnieuw?

9. Waaruit blijkt dat Saul in zijn hart getroffen was door Davids edelmoedigheid?

10. Wat wenste hij hem toe? Wat liet hij hem zweren?
 
terug