Dankdag 2021 19:00 uur

Dankdag 2021 19:00 uur
De profeet Zacharia krijgt een gezicht te zien. Hij is getuige van een bijzondere rechtszitting. Satan treedt als aanklager op. De beklaagde is de toenmalige hogepriester Jozua. En God is de rechter. Hoe loopt dit af en wat zegt het ons op dankdag 2021? We horen hier meer over tijdens de avonddienst. We lezen uit Zacharia 4 en 1 Johannes 1:5 – 2:2
terug