Zending & Werelddiaconaat Zending & Werelddiaconaat

Projecten 2023

1. Jubilee Campaign:
https://www.jubileecampaign.online/

2. Palestina - Samen bijbel lezen opent deuren
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-zending-palestina-40dagentijd/

3. Filipijnen - Familie William en Monica Jansen 
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/william-en-monica-jansen

4. Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbel lezen
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-zending-egypte-pinksteren/

5. Doorlopend classisproject Indonesie:

• Betere toekomst straatkinderen 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta/
• Beter inkomen boeren 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw/
• Papua, sterke vrouwen in de kerk 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua/


6. Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-zending-ghana/

7. Nicaragua - Familie John en Marjan Lindhout 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de zendingscommissie.

8. Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-zending-colombia/

9. Suriname - Project MAF Familie Helmer en Maye Maas
https://www.maf.nl/over-ons/uitgezonden-stafleden/maas/

 

terug