Jezus volgen

Jezus volgen
Ook in de middagdienst zal ds Oberink voor gaan. Hij vraagt ons om voorafgaand aan deze dienst eens na te denken over de volgende vragen:
Hoe volgen wij de Heiland onderweg naar het Pascha (Pesach)?
Volgen we Hem om Zijn wonderen? 
Herkennen we de wonderen in ons dagelijkse leven en telt u/jij de zegeningen of…
Volgen we Hem om Zijn woorden?
Wat doen we dan met Zijn opdracht en waar halen wij ons (geestelijk) voedsel vandaan?
Volgen we Hem om wie Hij is?
Hoe laten we dat dan zien?
We lezen Lucas 9: 51-62
terug