Wie zijn we?

Wie zijn we?
De Hervormde gemeente van Bruinisse wil een gemeenschap van christenen zijn, waarin de blijde boodschap (het evangelie) van Jezus Christus centraal staat. 

Wij geloven in God, Die met komst van Jezus verlossing in de wereld heeft gebracht. Dit evangelie concentreert zich rond kruis en opstanding, is de leidraad voor ons leven, voor onze relaties en voor onze betrokkenheid met de mensen op ons dorp.

De gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk én de drie formulieren van enigheid als een verhelderend kader en als een verdieping van ons (geloofs)leven.

Onze gemeente maakt landelijk deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We pleiten ervoor om gezamenlijk met de andere kerken van ons dorp op te trekken waar dat ten dienste is van het evangelie. Wij zijn een Hervormde gemeente en plaatselijk vallen we met de broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk onder de Protestantse Kerk in Nederland

Heeft u vragen over geloven of de Bijbel? Neem gerust contact op met ons op.
Leest u liever verder, dan is www.vragenovergeloven.nl een goed startpunt.
 
terug