Losgeld Losgeld
In de morgendienst van komende zondag gaat dominee Molenaar voor:
Nederland heeft een nieuwe formateur, dhr. Putters. Na maandenlang vergaderd te hebben, is nog onzeker wie onze minister-president zal worden. Wie zal er straks zitten op de belangrijkste stoel van Nederland? Wie zal verder de vicepremier van ons land worden? We weten het nog niet. Deze vraag leefde ook onder de discipelen. Jezus op de troon, maar wie zullen Zijn rechter- en linkerhand zijn? De broers Jakobus en Johannes vonden zichzelf wel bekwaam voor deze functie. Ze dienden dan ook hun sollicitatie in bij Jezus. Zijn antwoord is verrassend. Komende zondag staan we hierbij stil. We lezen uit: Jesaja 53 en Marcus 10:35-43. Thema voor de dienst is: Het losgeld.
terug