Negen kernwoorden van gemeente zijn

Negen kernwoorden van gemeente zijn

Aankomende donderdag is voor de eerste keer weer Bijbelkring. Ds. Molenaar: “Ik zie er weer naar uit! Komend seizoen staan we stil bij een aantal kernwoorden die alles te maken hebben met geloven en gemeente zijn. Het zijn negen kernwoorden van gemeente zijn. Negen woorden (9 G’s) die helpen om ons als christen en als kerk op koers te houden. De eerste avond staan we stil bij de eerste G: God centraal. Het gaat in het leven van een christen om God in het centrum van zijn leven te zetten. Dat klinkt logisch, maar is tegelijk lastig. Het staat soms zo op gespannen voet met onze eigen verlangens.”

We doen het iets anders dan vorig jaar. We komen samen in het kerkgebouw, daar kunnen we op voldoende afstand van elkaar zitten. De ingang is via Ichtus, daar kunt u een kopje koffie of thee meenemen en aansluitend naar de kerk gaan. Er is voldoende ruimte. Zoals het er nu naar uitziet gebruiken we ook kerktv zodat u thuis mee kan kijken.

“Het is de bedoeling dat ik eerst een inleiding geef op het thema, aansluitend is er een korte pauze en gaan we met elkaar in gesprek en is er mogelijkheid voor het stellen van vragen. Kijkt u thuis mee, dan kunt u vragen stellen via whatsapp. Verder zingen we een lied en bidden we met en voor elkaar. Tot donderdag.”

Even aanmelden bij To Hanzen of via www.kerktijd.nl

  
terug