Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen
Het is bijna Goede Vrijdag en we zijn op weg naar Pasen. Iedere dag zijn er om 19:00 uur in de Hervormde kerk vespers.  We staan dan stil bij: Het sterven van de Koning. We lezen uit het evangelie van Lukas, we zingen een psalmgebed, een hymne en een avondzang. We luisteren naar passende muziek en bidden in stilte en gezamenlijk onze gebeden. Zo worden we meegenomen op de lijdensweg van Jezus. Op Witte Donderdag en tijdens twee diensten op Goede Vrijdag zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.  We beginnen om 19:00 uur.
Voor de vespers aanmelden bij To Hanzen en ze zijn mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon.
 
terug