Stefanus

Stefanus
Zondag lezen we verder in het boek Handelingen. Daar waar we vorig jaar gestopt zijn: hoofdstuk  6 en 8. Het gaat over Stefanus, de eerste martelaar. 
Zondag is het ook de zondag van de lijdende Kerk. We gaan ontdekken hoe het komt dat christenen vervolgd worden. Het heeft iets te maken met de liefde van Jezus, die op weerstand stuit. Liefde, die in botsing komt met egoïsme en zelfhandhaving.
terug