Verloochening door Petrus

Verloochening door Petrus
In de middagdienst zal dominee Christ uit Katwijk voor gaan.
Het gaat dan over Petrus in een drietal punten:
1. Het is voorzegd: "Simon Simon, voordat de haan kraait, zal je Mij 3 maal verloochend
hebben"
2. Het antwoord komt beleefd: "Ik ken HEM niet "
3. Achteraf is hij te betreuren: Petrus ging naar buiten en weende bitterlijk.
 
terug