Wie 'out of heart' is hoeft dit niet te blijven

Wie 'out of heart' is hoeft dit niet te blijven
Coronatijd. Wachttijd. Wachten op een afdoend medicijn. Wachten op een vaccin tegen het c-virus. Dit wachten duurt lang. Door noodzakelijke, maar ingrijpende beperkingen dreigen soms mensen de moed te verliezen. ‘Hun hart te verliezen’ heet dit in het Engels (to lose heart). Hart als symbool van iets wezenlijks voor ons leven. Moed verloren al verloren is een bekend gezegde. In de kerkdienst van zondagmorgen 18 oktober luisteren we naar een kort verhaal dat de Here Jezus vertelt. Het gaat over wachten en niet de moed verliezen. Wie ‘out of heart’ is behoeft dit niet te blijven.
terug