Wat doen we?

Wat doen we?
We bidden voor elkaar, voor onze dorpsgenoten en voor hen die in nood zijn. We ontvangen Gods zegen en kunnen zo de week weer in omdat we beseffen dat we alleen kunnen leven onder de leiding van de Heilige Geest.
Tijdens de diensten is er aandacht voor de kinderen, er is tijdens de morgendienst een kindermoment, we zingen een kinderlied en er is voor de groepen 1-6 kinderkerk. Verder is er ook crèche tijdens de morgendienst. Regelmatig zijn er laagdrempelige welkomstdiensten, kinderdiensten en jongerendiensten. Iedere zondag houden we twee diensten, om 10.00 uur en om 17.00 uur.

Catechisatie
Tijdens het winterseizoen wordt er elke week catechese gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van het programma Leer & Leef van de HGJB. We komen samen in de bovenzaal van Ichtus. Tieners en jongeren ontmoeten elkaar en zijn in gesprek over geloof. Zij krijgen onderwijs in de drie G's: geloof, gebod en gebed.

Belijdeniscatechisatie
Wellicht bent u al wat ouder maar hebt u toch het verlangen om belijdenis van het geloof af te leggen, of ben je wat jonger en zie je er naar uit om het Avondmaal te vieren? Of wil je leren en meer weten over het geloof maar weet je nog niet of je belijdenis wil en kan doen? U/ jullie zijn van harte welkom op de belijdeniscatechese. Ieder seizoen is er catechese waarin we toeleven naar het doen van openbare geloofsbelijdenis.

Bijbelkring
Op de Bijbelkring staan we per seizoen bij een thema of Bijbelboek stil. De avonden worden ingeleid door de predikant en na de pauze gaan we in groepen uiteen om aan de hand van vragen met elkaar in gesprek te gaan.

Moedergroep
“Opvoeden, hoe doe je dat nu? En geloofsopvoeding; dat vind ik helemaal ingewikkeld.” Op deze vragen gaan we in tijdens de maandelijkse moedergroep. Goed om dit met elkaar te delen en zo elkaar te vormen. Ontroerende, mooie, gezellige en leerzame avonden voor en van moeders.

Mannenontbijt
Vier of vijf keer per jaar is er op zaterdagmorgen een mannenontbijt. Een moment van ontmoeting en bezinning op man zijn in deze tijd. 

12-16 jeugdclub
De club komt om de eerste vrijdagavond van de maand bij elkaar. De jeugd van 12 tot en met 16 jaar bezoekt deze club. De avonden worden gevuld met diverse activiteiten: Bijbelstudie, aangevuld met andere(avondvullende) binnen activiteiten zoals een film- of spelavond. Ook worden er buitenactiviteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een dropping.

 
terug