Week van Gebed

Week van Gebed
Week van Gebed
Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024, in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.
Om de eenheid te bevorderen, staan deze week op Schouwen-Duiveland de kerkdeuren op verschillende plaatsen open.
Onze gemeente zal samen met de Gereformeerde kerk op woensdag 24 januari om 20:00 uur een viering houden, in het kerkje onder d’n diek. 
Hartelijk welkom op deze en de andere gebedsmomenten.
terug