Wil je Mij volgen?

Wil je Mij volgen?
En ‘s middags gaat dominee Van Alphen voor:
Wil je mij volgen? Die vraag klinkt in de middagdienst van 25 februari. Het woord ‘volgen’, evenals het woord ‘weg’ komt in het evangelie van Marcus vaak terug. Wat betekent het om Jezus te volgen, kunnen we dat eigenlijk wel, en waar gaat Zijn weg naar toe? Zijn leerlingen zijn daarover in verwarring. Vandaag de dag kunnen wij het onszelf ook afvragen: wil en kan ik Jezus volgen? Het gaat niet vanzelf, dat is duidelijk. Maar het is wel de moeite waard.
terug