Zending & Werelddiaconaat Zending & Werelddiaconaat
Dooplopende projecten
1. Kerk in Actie - Classisprojecten (Indonesië):
  • Betere toekomst straatkinderen
  • Beter inkomen boeren
  • Papua, sterke vrouwen in de kerk

2. GZB - Ds. Gert van der Pol
  • Zendingswerk in Malawi

November (1) 2020 – Najaarszending
Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol. De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen.

Oktober 2020 – Werelddiaconaat: Kerk in Actie
Rwanda - Wereldvoedseldag: Met zusters werken aan voldoende eten. De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren.

Augustus (16) 2020 – Zending
Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening. De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Augustus 2020 – Werelddiaconaat: Kerk in Actie
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana kerkwerkers op en investeert in alfabetisering en werkgelegenheid voor jongeren.

Mei 2020 – Werelddiaconaat: Kerk in Actie
Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen o.a. straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie en zorgen dat ze naar school gaan.

Mei (31) 2020 – Pinksterzending
Steun in de rug voor jonge open kerk (Marokko). In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Kerk in Actie steunt diaconale hulp en helpt in de opleiding van voorgangers.

April 2020 - GZB: Zendeling Leendert Wolters
Familie Wolters in Praag, Tsjechië

Maart (1) 2020 – Voorjaarszending
Golfstaten de kracht van bijbel verhalen. Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in de storytelling-methode.

Februari 2020 – Werelddiakonaat: Kerk in Actie
Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Januari 2020
Bevrijding gevangen christenen
 
terug