Zondagmiddag staan we stil bij Tamar

Zondagmiddag staan we stil bij Tamar
Aankomende zondagmiddag 29 november is ds. Leo van Rikxoort bij ons te gast en lezen we Genesis 3:1-30 en Mattëus 1: 1-6. In Jezus' geslachtsregister worden vijf vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw van Uria (Batseba) en Maria. Steeds is er met die vrouwen iets aan de hand. Zondagmiddag staan we stil bij Tamar, bij haar geschiedenis. Tamar, de tippelaarster, zij komt in Jezus' voorgeslacht voor. Apart! Bijzonder, dat Jezus zich niet voor voorouders met een vlek, met een zwarte bladzijde, heeft geschaamd. De stamboom laat het al zien: Hij is gekomen voor zondaren!
terug